Ergin ATABEY / Türkiye

AİHM, ilk olarak Hükûmet savunmasında da ileri sürüldüğü üzere, başvuranın Sözleşme’nin 3. maddesine dayanarak gözaltında iken kötü muamele gördüğüne dair şikâyetin, başvuran hakkında tanzim olunan hiçbir adli muayene raporu ile doğrulanmadığını ifade ederek açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.
Mahkeme, ikinci olarak Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamında, başvuranın tanıkları sorgulayamamasından dolayı silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine dair iddiasına karşı, Hükûmetin, başvuranın bu şikâyeti Yargıtay veya AİHM önünde dile getirmediğine işaret ederek ileri sürdüğü iç hukuk yollarının tüketilmediğine dair itirazı kabul etmiş ve bu şikâyetin yerel mahkemeler önünde hiç ileri sürülmediğini belirterek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Son olarak AİHM, yine Hükûmet savunmasına atfen somut olayda başvuranın yargılandığı dava kapsamında tanıkların ifadelerinin ya da diğer delillerin değerlendirmesinde herhangi bir keyfilik olmadığını dikkate alarak, bu şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğu ve başvuranın Hükûmet savunmasına karşı cevaplarını da içeren adil tazmin talepli dilekçesinde ileri sürdüğü yeni şikâyetlerin ise 6 ay kuralına uygun olarak Mahkeme’ye iletilmediği gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.