Ergin Aktaş / Türkiye Kararı

AİHM  Ergin Aktaş  (59857/16) kararında başvuranın, sağlık durumunun tutukluluk koşulları ile bağdaşmamasına rağmen cezaevinde tutulması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine yönelik şikayetini başvuranın tutulma koşullarıyla ilgili olarak cezaevi otoritelerinin yeterli tedbirleri aldığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun bulmuş ve kabul edilmezlik kararı vermiştir.