Eren ÖZÜTEMİZ ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM Özütemiz ve diğerleri/Türkiye 64289/12 No'lu başvuruda, başvuranların yakını olan A.Ö.'nün 2011 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Karayolları Genel Müdürlüğünün temsilcisi olan kamu görevlisi H.G. hakkında soruşturma izni istemesine rağmen İstanbul Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemiş, bu karara yapılan itiraz da İstanbul İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi nedeniyle, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Başvuranların İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde açtıkları tazminat davası sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğünün söz konusu kaza nedeniyle %25 derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle başvuranlara maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetmiş, bu karar Danıştay tarafından onanarak kesinleşmiştir.
Başvuranlar, Devletin kazanın meydana geldiği yolda gerekli güvenlik tedbirlerini almadığını ve bu ihmalkârlıktan dolayı sorumlu olan Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlisi hakkında KYOK kararı verilmesi nedeniyle Sözleşme'nin 2. Maddesinin ihlal edildiğini iddia etmiş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.