Erduran Türkiye Kararı

Başvurucu şirket ve şirket ortağı başvuran tarafından; vergi idaresine şirkete ait defter ve vesikaların ibraz edileceği ifade edilmise de vergi müfettişinin kötü niyetle arama talebinde bulunduğu, arama kararının muğlak ve geniş olduğu, el konulacak belgelerin özel olarak belirlenmediği, vergi denetimiyle ilgisi olmadığı halde şirket için önemli belgelere de envanter çıkarılmadan ve şirketin kendi mührü ile mühürlenmeden el konulduğunu, yargılama sırasında söz konusu belgelere erişemediklerini ileri sürmüştür. Şirket adresinde yapılan arama ve el koyma işlemleri nedeniyle AİHS madde 8 kapsamındaki haklarının ihlal edilmiş olduğu ileri sürülmüştür.