Ercan KUTLU ve Diğerleri / Türkiye

Ercan KUTLU ve diğerleri / Türkiye (14963/08) kararında AİHM, 6008 sayılı Kanun ile 25 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleşen kanun değişikliğinin, başvuranların,  infaz hâkimliği önünde yapılan incelemede duruşma yapılmamasına ve bir avukat yardımı alamamalarına ilişkin şikâyetlerine cevap verecek şekilde, ilgili kişilerin disiplin cezasının yeniden incelenmesine imkân sağladığını belirtmiş bu nedenle iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.