Erbaş/Türkiye Kararı

AİHM, 4 Eylül 2018 tarihli Erbaş/Türkiye (59845/10) kararında; başvuranın tutukluluğunun uzunluğu hakkında Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında şikâyeti hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141 § 1 (d) maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, tutukluluğa itirazlarını inceleyen itiraz mahkemesinde sözlü duruşma yapılmamasının silahların eşitliği ilkesini tehlikeye düşürmediğinden açıkça dayanaktan yoksun olduğuna,ve başvuranın ceza yargılamasının uzunluğunun makul sürede yapılmadığı şikayeti hakkında ise 6384 sayılı Kanun ile kurulmuş Tazminat Komisyonuna başvurulmadığında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.