Epözdemir/Türkiye Kararı

Epözdemir v. Türkiye (49425/10 ve 51124/10) başvurusunda; Başvuranlar, makul şüphe olmadan tutuklandıklarını ve tutukluluk sürelerinin uzun sürdüğünü, tutuklamaya karşı etkili bir iç hukuk yolunun bulunmadığını iddia etmiştir. AİHM, Hükümet görüşleri doğrultusunda, makul şüphe olmadan tutuklama ve tutukluluğa karşı etkili bir itiraz yolu şikayetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, diğer şikayetlerin için ise iç hukuk yollarının tüketilmediğine karar vermiştir.