Ensari DÜRMAZ / TÜRKİYE

AİHM, yerel makamların, başvuranın özel hayatına saygı hakkı ile diğer tarafın ifade özgürlüğü hakkı arasındaki adil dengeyi, Mahkeme'nin içtihadında geliştirilen kriterler temelinde incelediklerini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, ihtilaf konusu makalede yayınlanan iddiaların, Hükümet tarafından bahsedilen ve başvuran tarafından itiraz edilmeyen, sonradan meydana gelen gerçekler tarafından esas itibariyle doğrulanmış göründüğünü not etmiştir; ilgili kişi, nihayetinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu hizmetinden ihraç edilmiştir. Bu nedenlerle AİHM başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.