Enis ÜNLÜ/Türkiye Kararı

AİHM tarafından verilen Enis ÜNLÜ/Türkiye (32009/11) kararında, başvuranın tutukluluk halinin uzunluğunun Sözleşme’nin 5. Maddesini ihlal ettiğine ilişkin şikayeti hakkında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle; ayrıca ceza yargılamaları bitmeden önce görevden ihraç edilmesi ve telefon görüşmelerinin geçerli bir mahkeme kararı olmadan dinlenmesi suretiyle Sözleşme’nin 6. ve 8. Maddelerinin ihlal edildiğine ilişkin şikayetine ilişkin tüm hususların Mahkemeye sunulan bütün belgeler ışığında kabul edilmez olduğuna kararı vermiştir.