EMVAK KONUT YAPI KOOPERATİFİ/TÜRKİYE

Emvak Konut Yapı Kooperatifi/ Türkiye (58945/12) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM ya da Mahkeme) kararında; Mahkeme, başvuranın taşınmazının üzerinden enerji nakil hattı geçirilmesine yönelik irtifak hakkı tesis edilmesine rağmen tazminat talebinin reddedilmesi nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 no’lu Protokolün 1. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetin, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.