Emin Genç/Türkiye Kararı

Emin Genç (42935/18) Başvurusu, imar kısıtlaması olan taşınmazın kamulaştırılmaması üzerine açılan tam yargı davasının reddi üzerine; başvuranın, mülkiyet hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yapılmıştır. Mahkeme, yaptığı inceleme ile imar planında daha önce “spor tesisine tahsis edilmiş kamu alanı” olarak belirlenen alanın başvuranın açtığı tam yargı davası devam ederken uygulama imar planı değişikliği ile “spor tesisine tahsis edilmiş özel alan” olarak değiştirilmesi yoluyla kısıtlamanın daraltıldığını işaret etmiştir. Mahkeme, bu durumda kamu yararı ile başvuranın hakları arasında adil bir denge sağlandığını tespit ederek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.