Elif Yüce/Türkiye Kararı

AİHM, Elif YÜCE (38792/08) kararında, başvuranın bir arazi parçasını zilyetlik yoluyla kazanmaya yönelik açtığı davasının reddedilmesine ilişkin şikâyetini, ulusal mahkemelerin değerlendirmesinde keyfi veya açıkça mantıksız olan herhangi bir unsurun bulunmadığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemezlik kararı vermiştir.