Elif Nihan Kafes/Türkiye Kararı

AİHM Kafes/Türkiye 11703/07 No'lu başvuruda, 21 Nisan 1998 tarihinde kötü muamele nedeniyle polislerin yargılandığı bir davada mağdur vekili olan başvuranın, duruşmada izleyici olarak bulunan şahıslarla yaşadığı münakaşa sonrası yaralanmış ve bu olay nedeniyle, 2 Nisan 2001 tarihinde, sorumlu olduğu belirlenen kişiler hakkında kasten yaralama suçundan cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmiş olup başvuran bu karara itiraz yolunun etkili olmadığı gerekçesiyle itiraz etmemiştir. Başvuran ayrıca idare aleyhine tazminat davası açmış ve İdare Mahkemesi, münakaşanın meydana geldiği duruşma sırasında uygulanan güvenlik önlemlerine rağmen, güvenlik güçlerinin başvuranın korunmasında yetersiz kaldıklarını belirterek başvurana bir miktar tazminat ödenmesine karar vermiştir.Başvuran, kötü muameleye maruz kaldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın etkili bir ceza olmadığı ve tazminat miktarının yetersiz olduğu iddialarıyla şikayette bulunmuş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, başvuranın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın silinme şartları oluştuğu tarihe kadar itiraz etmemesi nedeniyle altı aylık süre yönünden, tazminat miktarının yetersizliği hususunda ulusal mahkeme kararlarının keyfi ve açıkça mantıksız olmadığı sürece sorgulanamadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.