Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Kararı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (16354/10) kararında AİHM, başvuranın Sözleşme’nin 8, 10 ve 11. maddeleri kapsamında, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik şikâyetlerini, Hükümetin başvuranın mağdur statüsünün bulunmaması bakımından ileri sürdüğü itirazını dikkate alarak; başvuranın gösteri özgürlüğünü kullanması bağlamında, Valilik kararına aykırı bir eylemde bulunduğu için kendisine uygulanan herhangi bir yaptırım nedeniyle ortaya çıkan kişisel ve doğrudan bir etkinin söz konusu olmadığını ve Sözleşme ihlallerine ilişkin soyut şikâyetlere izin verilmediğini belirterek, başvurunun Sözleşme hükümleriyle kişi bakımından (ratione personae) bağdaşmaması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.