Dursun Şahiner/Türkiye Kararı

AİHM, Dursun ŞAHİNER (42166/15) kararında, başvuranın, kamulaştırma davasında ulusal mahkemelerin idare lehine vekâlet ücretine hükmetmesi ve kamulaştırma bedeline faiz işletilmemesine şikâyetini, başvuranın toplamda %5’in altında bir zarara uğramasının başvurana aşırı bir yük teşkil etmediği gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun bularak kabul edilemezlik kararı vermiştir.