Duman BAL/Türkiye Kararı

Başvuranın 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası maruz kaldığını ifade ettiği işkence eylemleri ile ilgili olarak işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru