Dominka/Slovakya Kararı

AİHM Dominka/Slovakya 14630/12 No'lu başvuruda, başvuran, bir arkadaşı ile birlikte yağmaya teşebbüs suçu nedeniyle gözaltına alınmış, başvuranın arkadaşının önce avukat yardımı olmadan, sonrasında ise avukat yardımı alarak, soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerde suçunu ikrar ettiği gibi başvuranın da yağma eylemine iştirak ettiğini beyan etmiş ancak sonrasında yargılamayı yürüten mahkeme önünde suçlamaları inkar etmiş ve soruşturma aşamasındaki ifadelerinin polis baskısı sonucu gerçekleştiğini beyan etmiştir.
 Başvuran, arkadaşının soruşturma aşamasındaki beyanlarının aleyhine delil olarak kullanılarak cezalandırılması nedeniyle Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamında şikâyette bulunmuş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, başvuranın şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.