Doğ-Kar Ltd. Şti./Türkiye Kararı

49089/07 başvuru numaralı 49089/07 başvuru numaralı Doğ-Kar Ltd. Şti./Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran başvuran, icraya konulabilir bir alacağın Belediye tarafından ödenmemesi nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlâl edildiğinden, aynı zamanda, Sözleşme’nin 13. Maddesi uyarınca alacağını tahsil etmesine imkân sağlayacak bir hukuk yoluna sahip olmamasından şikâyetçi olmuş olup, AİHM, Hükümetin, Türk Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru hakkının yürürlüğe girmesinden önce başlayan ve bu tarihten sonra devam eden durumlara ilişkin olarak zaman bakımından (ratione temporis) yetkisini genişlettiği, dolayısıyla başvuranın iç hukuk yolu teşkil eden Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuru yoluna başvurma yükümlülüğüne ilişkin itirazını dikkate alarak, başvuranın şikâyetlerini iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur. başvurusuna konu olayda, başvuran başvuran, icraya konulabilir bir alacağın Belediye tarafından ödenmemesi nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlâl edildiğinden, aynı zamanda, Sözleşme’nin 13. Maddesi uyarınca alacağını tahsil etmesine imkân sağlayacak bir hukuk yoluna sahip olmamasından şikâyetçi olmuş olup, AİHM, Hükümetin, Türk Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru hakkının yürürlüğe girmesinden önce başlayan ve bu tarihten sonra devam eden durumlara ilişkin olarak zaman bakımından (ratione temporis) yetkisini genişlettiği, dolayısıyla başvuranın iç hukuk yolu teşkil eden Anayasa Mahkemesi önünde bireysel başvuru yoluna başvurma yükümlülüğüne ilişkin itirazını dikkate alarak, başvuranın şikâyetlerini iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.