Dilek Bozkaya/Türkiye Kararı

Dilek Bozkaya/Türkiye (23396/10) kararında; başvuranın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sivil memur olarak görev yapmakta iken almış disiplin cezasına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi önünde açığı davada adil bir yargılamaya tabi tutulmadığı, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanmadığı, Cumhuriyet Başsavcısının davanın esasına ilişkin mütalaasının kendisine tebliğ edilmediği, mahkemenin delilleri değerlendirmede hata yaptığı ve karar düzeltme talebini inceleyen üyelerin aynı zamanda davanın esası hakkında karar veren üyelerden oluştuğu iddialarıyla adil yargılanma hakkının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.  Mahkeme, Tanışma/Türkiye kararına atıf yaparak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırıldığını ve anılan mahkemenin tarafsız ve bağımsızlığı ile ilgili olarak an itibariyle AİHM önünde derdest olanların, iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 3 ay içerisinde Ankara İdare Mahkemesi önünde tekrar yargılanmayı talep edebilecekleri gerekçesiyle, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Mahkeme ayrıca, yeniden yapılacak yargılamanın başvuranın diğer şikayetlerine ilişkin de bir telafi sağlayacağını belirtmektedir .