Dilan Petrol LTD.ŞTİ./Türkiye

Dilan Petrol Ltd Şti/ Türkiye (12376/10) başvurusunda başvuran, icra edilebilir bir alacağın idare tarafından ödenmemesi nedeniyle mülkiyete saygı hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. AİHM,  23 Eylül 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin   bireysel başvuru hakkının yürürlüğe girmesinden önce başlayan ve bu tarihten sonra devam eden  durumlara ilişkin olarak zaman bakımından (ratione temporis) yetkisini genişlettiğini hatırlatarak, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.