Selahattin DEMİRTAŞ / Türkiye

Başvuranın Sözleşme’nin 8. Maddesini öne sürerek beraberindeki 9 tutuklu ile birlikte sosyal faaliyetlerde bulunma talebinin gerekçesiz olarak reddedilmesini şikayet ettiği başvuruda AİHM,  başvuranın özellikle koğuş arkadaşıyla birlikte sosyal faaliyette bulunma imkanı olduğundan ve dışarı ile iletişiminin sürdürüldüğünden bahisle şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiş ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.