DİCLE / TÜRKİYE KARARI

AİHM oybirliğiyle, ifade özgürlüğüne ilişkin Sözleşme’nin 10. maddesi, Serbest Seçim hakkına ilişkin Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesi ve Serbest Seçim Hakkı bağlamında Ayrımcılık Yasağı’nın Ek 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesiyle bağlantılı olarak Sözleşme’nin 14. maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.