Derya ARAS/Türkiye Kararı

21824/07 DERYA ARAS başvurusuna ilişkin olarak AİHM; başvurucunun tutukluluğun uzunluğu hakkındaki şikayetini, CMK'nın 141. maddesinde öngörülen iç hukuk yolunun tüketilmemiş olmasından ötürü, tutuklanması sebebiyle uğradığı zararın tazminini sağlayacak bir iç hukuk yolu bulunmadığına ilişkin şikayetinin de konu bakımından Sözleşme ile bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.