Deniz Tepeli/Türkiye Kararı

AİHM Deniz Tepeli/ Türkiye(66676/12) kararında başvuranın Sözleşmenin 5 § 3 maddesi kapsamındaki şikayetini iç hukuk yollarının tüketilmemesi, Sözleşmenin 5 § 5  maddesi kapsamındaki şikayetini Sözleşmeyle konu bakımından bağdaşmadığı, diğer şikayetlerini açıkça dayanaktan yoksun oldukları gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.