DEMOKRAT PARTİ / TÜRKİYE

Demokrat Parti / Türkiye (8372/10) kararında AİHM, bir siyasi parti olan başvuranın, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun geçici 16. maddesinin 2005 yılında yürürlükten kaldırılmasının ardından, 2006 yılı kamusal mali yardımından yararlanma talebinin reddedilmesi nedeniyle dernek kurma özgürlüğünün ve bu özgürlük ile bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına dayanan başvuruda; söz konusu Kanundaki değişikliğin Anayasa Mahkemesi tarafından da incelendiğini ve Anayasa’ya aykırı bulunmadığının değerlendirildiğini, somut olayda başvuran hakkındaki uygulama ile benzer durumdaki diğer siyasi partiler arasında ayrımcılığa neden olabilecek bir uygulama bulunmadığını kaydederek, başvuranın dernek kurma hürriyeti ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirmiş ve başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.