Demir/Türkiye Kararı

AİHM, 3 Temmuz 2018 tarihli Demir/Türkiye (58881/11) kararında; başvuranın tutukluluğunun uzunluğu hakkında Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında şikâyeti hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141 § 1 (d) maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna ve Sözleşme’nin 5 § 5 maddesi kapsamında tazminat hakkının  olmadığı şikayeti hakkında ise, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.