Demiroğlu/Türkiye Kararı

66681/12 no'lu Demiroğlu/Türkiye başvurusunda başvuran, babasının kaybolması ve daha sonra ölü olarak bulunması üzerine yürütülen soruşturmaların etkin olmadığını iddia ederek yaşam hakkının ihlal edildiğinden şikayetçi olmuş olup, AİHM, yetkili makamların etkin soruşturma yürüterek başvuranın babasını bulma, ölüm nedenini tespit etme ve maktulün ölümüne sebebiyet verebilecek olguları tespit etme konusunda kendilerinden makul olarak beklenen her şeyi yaptıkları gerekçesiyle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.