Demiral/Türkiye Kararı

AİHM, Demiral/Türkiye (No. 56686/10) başvurusuna ilişkin verdiği kararda başvuranın Sözleşme'nin 6. maddesi altındaki şikayetini kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme, kararının gerekçesinde Sözleşme'nin üçüncü taraflara karşı ceza yargılaması başlatılması veya bu kişilerin mahkum edilmesi hakkını güvence altına almadığını, Ceza Muhakemesi Kanunun bu tür işlemlerde tazminat talebinde bulunulmasına olanak tanımadığını belirterek başvurunun konu bakımından Sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığı karar vermiştir.