Çılgın/Türkiye Kararı

AİHM Çılgın/Türkiye (25842/17) kararında; hükümlü olarak cezaevinde bulunan başvuranın oğlunun cenazesine katılmak için cezaevinden çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle; aile hayatına saygı hakkı kapsamında yapılan başvuruyla ilgili olarak; ulusal makamların tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile iletişimini düzenlemek konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu, mevcut davanın kendine özgü koşullarında, Devletin sahip olduğu takdir yetkisini aşmadığını ve başvuranın oğlunun cenazesine gitmek için cezaevinden çıkmasının reddedilmesinin izlenen meşru amaçlar bakımından orantısız olmadığını belirtmiş ve bu nedenle şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilmez bulmuştur.