Çilem İLASLAN/Türkiye

Çilem İlaslan / Türkiye (21094/11)  kararında AİHM, başvuranın genel yayın yönetmeni ve sahibi olduğu haftalık bir gazetede yayınlanan bir haber nedeniyle hakkında ceza soruşturulması başlatılmasının ve ardından terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanması ve söz konusu gazetenin ilgili sayısına el konulması nedeniyle ifade özgürlüğünün, mülkiyet hakkının, nöbetçi hakimin el koyma kararına karşı görüşlerini sunamaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ve bu şikayetlerini sunabileceği etkin bir başvuru yolundan yararlanamadığına ilişkin şikayetlerini incelemiştir. AİHM; söz konusu haberin şiddete teşvik içerdiği gerekçesiyle ifade özgürlüğünün ve benzer gerekçeyle mülkiyet hakkının ve başvuranın savunmalarını ileri sürebilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikayetlerin açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddedilmesine, başvuranın bu şikayetlerini ileri sürebileceği etkili bir başvuru yolu bulunmadığına ilişkin iddiası bakımından; bu iddia kapsamında “savunulabilir bir şikâyet”  ileri süremediği gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun olduğuna, tüm bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.