ÇİFTİÇİLER ANONİM ŞİRKETİ / Türkiye ve GÖKSUN / Türkiye

AİHM, Çiftçiler ve Göksun A.Ş. (62323/09 ve 64965/09) kararında, olayların meydana geldiği dönemde, her ne kadar 22. maddede bundan böyle öngörülen amacı karşılamayan ve kamulaştırılan mülklerin iadesine ilişkin bir prosedür öngörülse de, içtihatların kamulaştırmayı yapan idare için bir yükümlülük değil sadece bir olasılık öngördüğünü ve tazminat yükümlülüğü ilkesini belirleyen tutarlı içtihat hukukunun tanınmasını gerektirecek meşru bir beklenti olduğu sonucuna varılamayacağı, bu bağlamda, meşru bir beklentinin yerleşik bir içtihada dayanması gerektiği ve iç hukukun hangi şekilde yorumlanması ve uygulanması gerektiği hakkında bir tartışmanın söz konusu olması ve başvuran tarafından bu bağlamda belirtilen iddiaların ulusal mahkemeler tarafından kesin olarak reddedilmesi halinde, meşru bir beklentinin bulunduğu sonucuna varılamayacağı, bu koşullarda, başvuranların iade veya tazminat talepleri bağlamında, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesinin birinci cümlesi anlamında “mülkiyete” sahip olmadıkları gerekçeleriyle başvuruların kabul edilemez olduklarına karar vermiştir.