Çiçek OTLU / TÜRKİYE

AİHM, başvuranın yürürlükteki kanuna göre YSK’ya teslim edilmesi gereken memnu hakların iadesine dair kararı ilk iki başvurusunda YSK’ye sunmadığını, kararı temin ettiğinde YSK’nın kararının kesinleşmiş olduğunu, sonuç olarak başvuranın yasal mevzuat gereği teslim etmesi gereken kararı usulüne uygun şekilde YSK’ya sunamadığını, milletvekili adaylarının teslim etmesi gereken evraklara ilişkin kanuni düzenlemenin erişilebilirlik açısından herhangi bir probleminin olmadığını, ayrıca seçmenlerin serbest seçim hakkına bir müdahalenin bulunmadığını ifade etmiş, sonuç olarak sayılan nedenlerle başvuranın iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.