Ceylan Gürbüz Kararı

Aihm, Ceylan Gürbüz (33496/09) başvurusuna ilişkin kararında başvuranın Sözleşme’nin 3. maddesi kapsamında Alanya Ceza İnfaz Kurumunda altmış gün süren hücre hapsi dolayısıyla insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetini iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.