Çetin/Türkiye Kararı

AİHM, 7 Temmuz 2020 tarihli Çetin/Türkiye ( l8104/10) kararında; başvuranın Sözleşme’nin 5/4. maddesi kapsamında şikâyetleri yönünden, tutukluluğunun mahkeme huzuruna çıkarılmadan incelendiği şikayetinin başvuranın Sulh Ceza Mahkemesi önüne çıkarıldıktan 4 gün sonra itiraz mahkemesi tarafından tutukluluğa itirazının incelendiğini ve mahkeme önüne çıkarıldıktan 17 gün sonra serbest bırakılma talebinin yargılamayı yapan mahkeme tarafından incelendiği gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir. Tutukluluğunun incelenmesinde Cumhuriyet Savcısının görüşünün başvurana bildirilmemesi yönünden ise, başvuranın bu yönde bir şikayetinin bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.