Çetin Eye/Türkiye

Çetin Eye/Türkiye (52310/12) kararında AİHM, yasadışı bir derginin bazı nüshalarını elinde bulundurması nedeniyle ceza alan başvuranın Sözleşme’nin 10. maddesini ileri sürerek, hakkında verilen mahkûmiyet kararının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini yönündeki şikâyetini, ihtilaf konusu derginin şiddeti öven kısımlar içerdiği, ihtilaf konusu müdahalenin Sözleşme'nin 10. maddesinin 2. fıkrasına uygun olduğu ve başvuranın, tutuklanması nedeniyle cezaevinde geçirdiği dört aylık süreyi dikkate alarak, söz konusu müdahalenin orantılı olduğu kanaatine varmış ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.