Çetin Doğan ve Cem Aziz Çakmak/Türkiye Kararı

Çetin Doğan ve Cem Aziz Çakmak v. Türkiye (28484/10) başvurusunda; Başvuranlar, tutukluluklarının hukukiliğini denetleyebilecek etkili bir iç hukuk yolunun bulunmadığını iddia etmişlerdir. AİHM, aynı şikayetlerin Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunda da dile getirildiği gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.