Cengiz GÜRKAN/Türkiye Kararı

3218/07 CENGİZ GÜRKAN başvurusuna ilişkin olarak AİHM; başvurucunun tutukluluğun uzunluğu hakkındaki şikayetini, CMK'nın 141. maddesinde öngörülen iç hukuk yolunun tüketilmemiş olmasından ötürü, tutukluluğa itirazların duruşmasız değerlendirildiği yönündeki şikayetini açıkça dayanaktan yoksun olmasından ötürü, yargılamaların makul sürede tamamlanmadığına ilişkin şikayetini bu konuda tazminat komisyonuna başvurmadığı için iç hukuk yolunun tüketilmemiş olmasından ötürü, diğer şikayetlerinin ise açıkça dayanaktan yoksun olmasından ötürü kabul edilemez bulunmasına karar vermiştir.