Cengiz ACAR ve Mehmet Ali ÖZ / Türkiye

Cengiz ACAR ve Mehmet Ali ÖZ / Türkiye (Başvuru no. 26752/10 ve 26759/10) başvurularında AİHM; başvuranların Batman’da meydana gelen patlama sonucunda uğradıkları zararlar nedeniyle açtıkları ek davaların zamanaşamı nedeniyle reddedilmesine ilişkin şikâyetinin, somut olayların koşulları çerçevesinde makul veya öngörülebilir olması sebebiyle açıkça dayanaktan yoksun olduğunu; başvuranların patlama sonucunda uğradıkları zarara ilişkin giderim elde edemediklerine ilişkin şikâyetinde, ulusal makamlara söz konusu zarara ilişkin inceleme olanağı sunmamış olmaları sebebiyle iç hukuk yollarının tüketilmediğini değerlendirerek kabul edilmezlik kararı vermiştir.