Cemil Köse/Türkiye Kararı

AİHM, Cemil Köse (62129/10) kararında başvurunun kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ayı aşkın bir süre sonra yapılması nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir.