Çelikbaş/Türkiye Kararı

AİHM, 22 Ocak 2019 tarihli Çelikbaş/Türkiye (58309/10) kararında; başvuranın Sözleşme’nin 5 §§ 3 ve 4 maddesi kapsamında şikâyetleri hakkında, tutukluluğunun uzunluğu konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141 § 1 (d) maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, tutukluluğa itirazlarını inceleyen itiraz mahkemesinde sözlü duruşma yapılmamasının silahların eşitliği ilkesini tehlikeye düşürmediğinden açıkça dayanaktan yoksun olduğuna ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması şikayeti hakkında ise soruşturma dosyasının içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğundan açıkça dayanaktan yoksun olduğundan kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.