Çelikbaş/Türkiye Kararı

AİHM, Çakmakçı/Türkiye (3952/11) kararında askerlik hizmetini yerine getirirken patlama risk taşımadığını düşündüğü havan mermisinin elinde patlaması üzerine yaralanan başvuranın Sözleşme’nin 2., 6. ve 13. maddelerine dayanarak yaptığı başvuruyu, başvuran tarafından açılan davayı süresi yönünden reddeden AYİM’nin süre kuralını makul olmayan bir şekilde ya da keyfi bir biçimde uygulamadığını, avukatla temsil edilen başvuranın AYİM önünde dava açmayı neden geciktirdiğinin başvuruda belli olmadığını değerlendirerek kabul edilemez bulmuştur