Can Erdoğan/Türkiye Kararı

Can Erdoğan ve Diğerleri/Türkiye (8778/10) başvurusunda  başvuranlar, Sözleşmenin 6 § 1. maddesine dayanarak, Danıştay nezdindeki  temyiz aşamasında Danıştay Cumhuriyet Başsavcısının  davaya ilişkin, yeni bir husus ortaya koymayan  yazılı görüşlerinin kendilerine tebliğ edilmemesi nedeniyle, çekişmeli yargılama ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.
AİHM, aynı yöndeki başvuruların birleştirilmesine karar vermiş; somut olaydaki şikayetleri,  Kılıç ve Diğerleri/Türkiye, 33162/10  davasında incelediğini  ve anılan davada başvuranların önemli bir zarara uğramadıklarına kanaat getirerek, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdiğini; somut başvuruda da bu tespitlerden ayrılmasını gerektiren bir durum olmadığından, somut  başvurunun  kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.