Çakır ve Diğerleri Kararı

AİHM'e yapılan Çakır ve diğerleri/ 51375/07 no'lu başvuruda başvuranlar, oğullarıının ölümü ve bu ölüm olayına ilişkin etkili bir soruşturma yapılmamış olması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş olup, AİHM, ölüm olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra başvurunun yapılmış olması nedeniyle başvuranların özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı kanaatine varmış ve 6 ay kuralına riayet edilmediği gerekçesiyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.