Çağdaş KIŞLAOĞLU/TÜRKİYE

 Çağdaş KIŞLAOĞLU / Türkiye (3636/17) kararında AİHM, bir dişhekimi olan başvuranın konuk olarak katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaların reklam niteliğinde olması nedeniyle İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu tarafından verilen para cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına dayanan başvuruda, Hükümetin ilk itirazı doğrultusunda, yerel makamların başvuranın ifade özgürlüğü ile söz konusu diğer menfaatler arasında kurulması gereken dengeye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını, takdir yetkisini aştıkları sonucuna varılmasını sağlayacak herhangi bir unsur bulunmadığını, yerel makamların değerlendirmelerinin Mahkeme içtihatlarında yer alan kriterlere aykırı olduğunun söylenemeyeceğini kaydederek başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.