Çağatay Baydar/Türkiye Kararı

Çağatay Baydar v. Türkiye (25632/13) başvurusunda; Başvuran, inançları sebebiyle askerlik hizmetini yapmak istemediğini, vicdani ret hakkının tanınmaması sebebiyle askerliğe karşı olmasına rağmen zorunlu askerlik yapmasının talep edilmesinin düşünce din ve vicdan özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir. AİHM, başvuranın şikayetlerini ne askeri makamların önünde ne de daha sonra yürütülen cezai davasında dile getirdiğini, askerliğe devam edememesine sebep olarak annesinin hastalığına ve maddi durumunun kötü olmasına dayanmış olduğunu belirterek şikayetin konu bakımından sözleşme ile bağdaşmaz olmadığına karar vermiştir.