Bülent Keskin /Türkiye Kararı

Bülent Keskin /Türkiye ( 64105/09) kararında AİHM, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bağımsız ve tarafsız olmadığı yönündeki şikayetlerin Baysal/Türkiye ( B.no.29698/11, 22 Mayıs 2018) kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak somut başvuru açısından iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Mahkeme ayrıca iç hukuktaki yargılamalar esnasında savcı görüşünün başvurana iletilmemesine ilişkin şikayetin de yapılacak yeniden yargılamada  giderileceğinden bu hususun ayrıca incelenmesine gerek görmemiştir.