Bozduman/Türkiye Kararı

Bozduman/Türkiye (9802/07)  kararında AİHM, başvuranın, 9 Aralık 2000 tarihinde, yaklaşık 50 kişilik grup tarafından “F Tipi Ceza İnfaz Kurumlarının Yapımını” protesto etmek amacıyla İzmir’de gerçekleşen yürüyüşe güvenlik güçler tarafından müdahale edilmesi ve başvuran hakkında ceza davası yürütülmesi nedeniyle, Sözleşmenin 11. maddesini ileri sürülerek yaptığı şikâyetini, grup tarafından güvenlik güçlerine yönelik olarak şiddet eylemlerine başvurulmuş olması, bu durumun kamu düzeninin bozulmasına yönelik bir tehdit oluşturduğunu, ayrıca bu eylemlere yönelik güvenlik güçlerinin yeterli sabrı gösterdiğini ve son olarak yerel mahkemeler tarafından barışçıl gösteri hakkının kullanması ile diğer taraftan güvenlik güçlerinin kamu güvenliğini sağlaması ve başkasının hak ve özgürlüklerini korumasına ilişkin mevcut farklı menfaatler arasında bir denge kurmuş olduğunu belirterek, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.