Birlant DADAEVA ve Aslan ABUBAKAROV/Türkiye Kararı

Başvuranların yakalanma ve gözaltında tutulmaları sırasında maruz kaldıklarını ifade ettikleri kötü muamele ile ilgili olarak etkin soruşturma yapılmadığı iddiasına ilişkin başvuru