Bilim/Türkiye Kararı

AİHM, 5 Aralık 2017 tarihli Bilim/Türkiye (53744/08) kararında başvuranın tutukluluğunun uzunluğu hakkında Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında şikâyetini Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141. maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna; Sözleşme’nin 5 § 5 maddesi altındaki şikayetinin ise başvuranın etkin bir hukuk yolu sağlayan CMK’nun 141. maddesi uyarınca tazminat talep etme hakkına sahip olması nedeniyle açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.