Bıçaklı ve Diğerleri/Türkiye Kararı

AİHM Bıçaklı ve diğerleri/Türkiye 36680/11 No'lu başvuruda, yakınları olan N.B.'nin 1999 yılında tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası yapılan ceza yargılamasında; tespit edilen sorumlular hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmek suretiyle sorumlular cezalandırılmış, alınan bilirkişi raporları da dikkate alınarak hukuk mahkemesi önünde açılan tazminat davası reddedilmiş, idare mahkemesi önünde sorumluların idari yönden cezalandırılması için açılan dava reddedilmiş, tazminat komisyonuna yapılan başvuru sonucunda ise başvuranlara 8.250 TL ödenmesine karar verilmiştir. Başvuranlar Sözleşmenin 2. Maddesinin ihlal edildiğini iddia etmiş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.